Momenteel versnelt en verspreidt de wereldwijde epidemische situatie zich. Op basis van het voorkomen en beheersen van de eigen epidemische situatie is de ordelijke ontwikkeling van de export van medisch materiaal een belangrijke maatregel om de internationale samenwerking op het gebied van preventie en bestrijding van epidemieën te verdiepen en gezamenlijk te reageren op de wereldwijde volksgezondheidscrisis. In de speciale periode van preventie en bestrijding van epidemieën, om de wereldwijde strijd tegen de epidemie effectief te ondersteunen, de kwaliteit en veiligheid van het product te waarborgen wordt per 1 april de export van de volgende medische producten gereguleerd: coronavirus detectiereagens, medische maskers, medische beschermende kleding, ventilatoren en infraroodthermometers. Bij het aanvragen van een douaneaangifte moet de onderneming een schriftelijke of elektronische aangifte indienen, waarin wordt beloofd dat het exportproduct het registratiecertificaat van het Chinese product voor medische hulpmiddelen heeft verkregen dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van het importerende land (regio). De douane controleert en geeft het productregistratiecertificaat voor medische hulpmiddelen vrij dat is goedgekeurd door de afdeling drugstoezicht en administratie. De bovengenoemde maatregelen voor kwaliteitstoezicht op de export van medisch materiaal zullen dynamisch worden aangepast aan de ontwikkeling van de epidemische situatie. 

Relevante exportbedrijven van medisch materiaal moeten de productkwaliteit en -veiligheid waarborgen, voldoen aan relevante normen en de internationale gemeenschap actief steunen om gezamenlijk de epidemie te bestrijden.

Ministry of Commerce
Customs head office
State Drug Administration