Tijdens de eerste BRICS sherpa vergadering in Nanjing werden de datum en de vier themas van de BRICS-top bekend gemaakt. BRICS 2017 zal plaats vinden van drie tot vijf september in Xiamen. Staat raadslid Yang Jiechi schetste de vier doelen:

“To have member states strengthen solidarity and collaboration, and improve global governance; To deepen pragmatic cooperation to achieve mutual benefit; To increase people-to-people exchanges, and enhance public support; and to strengthen institutional mechanism and improve cooperation platform.”

Een partnerschap dat de wereldvrede handhaaft.

BRICS-landen moeten pleiten voor een gemeenschappelijke, alomvattende, coöperatieve en duurzame veiligheid, handelen in coördinatie en elkaar te ondersteunen. Het is belangrijk om de internationale eerlijkheid en rechtvaardigheid te handhaven en op te roepen voor een vreedzame en politieke oplossing van geschillen door middel van dialoog en onderhandeling.

Een partnerschap dat de gemeenschappelijke ontwikkeling bevordert.

BRICS-landen moeten macro-economische beleidscoördinatie versterken, structurele hervormingen doorvoeren en een innovatief groei model vaststellen ter bevordering van een open wereldeconomie.

Een partnership ten behoeve van diversiteit van beschavingen.

Om meer steun van de bevolking te krijgen moeten BRICS-landen ondersteuning bieden aan vriendschappelijke uitwisselingen door alle geledingen van de samenleving om mensen dichterbij elkaar te brengen en wederzijds begrip te vormen voor de traditionele vriendschap tussen BRICS-landen.

Een partnerschap gewijd aan de verbetering van mondiaal economisch bestuur.

BRICS-landen moeten zich blijven inzetten voor de hervorming van economisch wereldbestuur, zodat het de historische trend van de opkomst van opkomende markten en ontwikkelingslanden weerspiegeld en deze landen een grotere stem geeft zich te vertegenwoordigen in internationale aangelegenheden.